KVKK cezalar yağdıracak

Av. Serdarhan Topo uyarıyor: KVKK cezaları kapıda!
Bu haber 74 kere okunmuş.06 Kasım 2019, Çarşamba - 12:31

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve özel hayatın gizliliğine saygı duyulması ilkeleri üzerine kurulu “6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ülkemizde uygulanmaya başlandı. Bilişim Teknolojileri Uzmanı Avukat Serdarhan Topo, kişisel verileri koruma kanunu ile kişisel verilerin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumanın amaçlandığını vurgulayarak 2020 yılında konu ile ilgili ciddi yaptırımların kapıda olduğunu söyledi.

Kişisel verilerin korunması kanununa göre maddeler nelerdir ?

KVKK cezalarının 2’ye ayrıldığını açıklayan Av Topo, bunların TCK 135 ile 140 maddeleri arasındaki suçların oluşması halinde öngörülen hapis cezaları ve KVKK uyarınca belirlenen idari para cezaları olduğunu söyledi. Av. Serdarhan Topo, TCK uyarınca belirlenen cezalarla ilgili şu açıklamaları yaptı: 

TCK uyarınca belirlenen cezalar:

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi: TCK 135. madde kapsamında, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu kişisel verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ayrıca düzenlenmiştir. 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: TCK 136. madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Yukarıda yer verilen fiillerin kamu görevlileri tarafından görevin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanılmak suretiyle işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.  

Kanuni Sürelerin Geçmiş Olmasına Rağmen Verilerin Yok Edilmemesi: TCK 138. madde kapsamında, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir. Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacağı ayrıca düzenlenmiştir.

Güvenlik Tedbirleri: TCK 140. maddesinde yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı ayrıca düzenlenmiştir. Güvenlik tedbirleri TCK’nın 60. maddesinde açıklanmış olup; bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlarda, bu iznin iptaline karar verileceği, yine müsadere hükümlerinin (eşya ve kazanç müsaderesi), özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir.

KVKK ile belirlenen idari para cezaları:

• Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar,

• Maddede düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

• Madde kapsamında Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

• Maddede düzenlenen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar para cezası verilebilecektir.

Veri sahibi, başvurusu Veri Sorumlusu tarafından reddedilirse, verilen cevabı yetersiz bulursa Kurula kendisine cevap verildiği tarihi takiben 30 gün içinde şikayette bulunmak zorundadır. Veri sahibi kendisine cevap verilmediği takdirde ise Veri Sorumlusuna başvuru tarihini takiben 60 gün içinde Kurula şikayette bulunmak durumundadır. Bu durumda Kurul, şikayet uyarınca incelemesini yapacaktır. Veri Sorumlusu, Kurulun inceleme konusu ile ilgili istemiş olduğu belgeleri 15 gün içinde Kurula göndermek, talep halinde ise yerinde inceleme yapılmasını sağlamak zorundadır. Yapılan inceleme sonucunda aykırılık tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için Veri Sorumlusuna Kurul tarafından süre verilir. Karar gereğinin Veri Sorumlusu tarafından 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

KVKK Kurumu’nun verdiği önemli kararlardan bazıları

Facebook hakkında 1.650.000 TL idari para cezası : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5450/2019-104 

Kişiye kendisiyle ilgisi olmayan içeriği SMS ile gönderen avukat hakkında 50.000 TL idari para cezası: 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166

Spor salonlarında biyometrik veri işlenmesi ile ilgili karar: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165 

Ne yapılmalı?

Av. Serdarhan Topo, KVKK Kurumu VERBİS kayıt süresi yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2019 tarihinin son gün olduğunun altını çizerek, veri sorumlularının bu anlamda işi ciddiye alıp uyum projelerini başlatmaları önemle tavsiye ettiğini vurguladı.

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

2 + 9 = ?

 
En Son Haberler
YazarlarTümü
haber yazılımı: buki