Radyo TimeRadyo Time

Babaların evlatlarına karşı sorumlulukları

Bu makale 775 kere okunmuş.24 Aralık 2018, Pazartesi - 12:41

Babaların evlatlarına karşı dini sorumlulukları vardır. Hz. Peygamberimiz şöyle bildiriyor: “Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetimi altında bulunanlardan mesuldür. Yöneticiler idaresi altında bulunanlardan sorumludur ve mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve mesuldür. Evin kadını kocasının evinden sorumludur ve mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve mesuldür” Sahih-i Buhari 11/5285. Riyazü’s-Salihin: 1/303. Tergıb ve Terhib. 4/208. Ruhul Beyan: 9/167. Nuhtar: 112.

Babaların evlatlarına karşı sorumlu olduğu şeylerden bazıları şunlardır:

Çocuk doğduğu zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumak veya okutmak

Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunursa o çocuğa cinler zarar veremez ve çocuk sıhhatli olur. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kimin bir çocuğu olurda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa Ümmi sübyan (bir cin) zarar veremez” Hadis Ans: 2/451. İhya-i Ulum’id-Din: 2/148. Sünen-i Ebu Davud: 16/376.

Manası -İslam’a göre- güzel bir isim koymak

Çocuğa güzel bir isim koymak Hz. Peygamberimizin emridir. İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “Rasulallah (sav) doğumunun yedinci gününde, çocuğa güzel bir isim konmasını, yıkanıp temizlenmesini ve akike kurbanı kesilmesini emretti” Hadis Ans: 2/447.

Niçin güzel bir isim?

Ebu’d-Derda anlatıyor. “Rasulallah (sav) şöyle buyurdular: Siz kıyamet gününde kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız, öyle ise isimlerinizi güzel koyun” Sünen-i Ebu Davud. 16/181. Hadis Ans. 2/424. İhya-i Ulum’id-Din. 2/149 Tergıb ve Terhib. 4/249 İslam Ans: 1/281.

İsim koyma usulü

“Babası veya ehil olan biri abdestli olarak çocuğu kucağına alır, kıbleye döner ayakta sağ kulağına ezan, sol kulağına sesli olarak kamet okur sonra üç kere koydukları ismi söyler. Böylece isim konmuş olur” Y. Rehber Ans: 1/127.

Çocuğu, güzel ahlaklı ve terbiyeli yetiştirmek

Çocuğu güzel ahlaklı ve terbiyeli yetiştirmek Hz. Peygamberimizin emridir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Çocuklarınıza ikram eden ve terbiyelerini güzel yapın” Hadis Ans: 17/473. Tergıb ve Terhib. 4/255.         

“Baba çocuğuna güzel ahlaktan üstün bir miras bırakamaz” Hadis Ans: 2/511. Tergıb ve Terhib. 4/255.

Güzel ahlakın fazileti hakkında Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Güzel ahlak kişinin şerefini ve değerini artırır” Tergıb ve Terhib: 5/271.

En hayırlı olanınız ahlaken en güzel olanınızdır” Tergıb ve Terhib. 5/271.

“Mü’minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır” Hadis Ans: 6/342. Riyazü’s-Salihin. 2/135

“Kıyamet günü mü’minin mizanını güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur” Hadis Ans: 5/305. 6/343. Tergıb ve Terhib. 5/253. İbn Kesir. 14/8036. Riyazü’s-Salihin. 3/175. Cem2l Fevaid. 1/361.

“Bana en sevgili olanınız ve kıyamet günüde bana mevkice en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır” Hadis Ans: 6/344.

Çocuğa ilim öğretme ve terbiye etme zamanı

Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Evladınız konuşmaya başlayınca ona Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulallah demeyi öğretin” İhya-i Ulum’id-Din: 2/148. Ramuz: 1/109.

“Çocuk sağını solundan ayırmasını bildiği zaman ona namaz kılmasını emredin” Hadis Ans: 8/233.

“Namaz bütün kötülüklerden alıkoyar” (Ankebur:45) Onun içindir ki, Allahü Teala şöyle buyuruyor: “Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et” Tâha: 132.

Her Müslüman’ın öğrenmesi farzı ayın olan ilmi öğretmek

Allahü Teala: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz” (Tahrim: 6.) buyuruyor.  Babalar evlatlarını cehennem ateşinden korumak için, her Müslüman’ın öğrenmesi farzı ayın olan ilimleri öğretmekle sorumludur.

Her Müslümanın öğrenmesi farzı ayın olan ilimler şunlardır:

Keyfiyeti (nasıl olduğu) ile beraber imanın şartlarıdır.

 İmanın şartı altıdır

 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
 2. Allah’ın Meleklerine inanmak.
 3. Allah’ın Kitaplarına inanmak.
 4. Allah’ın Rasullerine inanmak.
 5. Âhıret gününe inanmak.
 6. Kadere, hayır ve şerrin Alah tan geldiğine inanmak. İhya-i Ulum’id-Din: 1/359. İslam Akaidi: 1/130. İslam Ans: 4/94. Hadis Ans: 2/214. Ruhul Beyan: 4/356. İlmihal (di.iş.bş) 1/81. İbni Âbidin: 1/153. Riyazü’s-Salihin: 1/176.

Keyfiyeti ile beraber İslam’ın şartlarıdır.

Ebu Talibi el Mekki şöyle diyor: Her Müslüman’a farz olan ilim, İslam’ın rükünlerini beyan eden şu hadisteki hakikatleri ihtiva eden ilimlerdir.       

İslam dini beş şey üzerine bina edilmiştir:

 1. Allah’ın varlığına birliğine inanmak.
 2. Namaz kılmak.
 3. Zekat vermek
 4. Ramazan ayında oruç tutmak
 5. Kabe’yi haccetmek. Sahih-i Buhari:1/ 165. Hadis Ans: 2/213. Tergib ve Terhib: 1/345. İhya-i Ulum’id Din: 1/88.

Fıkıh ilmidir. İhya-i Ulum’id-Din: 1/87.Fıkıh: İslam dinin ameli ve dünyevi yönünü ifade eder. İslam ans: 2/181.

İmam-ı Âzam diyor ki: “Fıkıh kişinin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmesidir. İslam Ans: 2/181

Her Müslümanın öğrenmesi farzı ayın olan ilim: Yaptığı işle ( ticaret yapan ticaretle, çiftçilik yapan çiftçilikle, işçilik yapan işçilikle ve memur olanlar memurlukla) ilgili helal ile haramı birbirinden ayırt edecek kadar bilgi sahibi olmasıdır. Ruhul Beyan 3/535.7/233. İbnu Âbidin: 1/41. İslam Ans: 3/134.

İlim öğrenmek Allahü Teala’nın emridir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Oku” Alak.1

“Sakın cahillerden olma” En’am: 35.

“Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun” Nahl: 43.

“Eğer bilmiyorsanız kitap ehline sorun” Enbiya. 7.

İlim öğrenme hakkında Hz. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:

“İlim Çin’de bile olsa öğrenin” İhya-i Ulum’id-Din: 1/87.

Hz. Cabir bir tek hadis öğrenmek için Medine’den Mısır’a gitmiştir. Ruhul Beyan: 3/537.

Çocuğa edep ve ilim öğretme zamanı

Bu hususta Hz. Peygamberimizin hadislerinden bazıları şunlardır:

Çocuklarınız konuşmaya başlayınca, onlara “Lâ ilâhe illallah (Muhammet Rasulüllah) demeyi öğretin” Ramuzü’l Ehadis: 1/109. İhya-i Ulum’id-Din: 2/148.

Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin” Hadis Ans: 8/ 233.

Çocuklarınız yedi yaşına girdi mi namaz kılmasını emredin” Hadis Ans: 8/233. Riyazü’s-Salihin: 1/303.

Aile ve çocuklarınıza namaz kılmasını emredin. Sen de ona sabırla devam et” Ruhul Beyan: 5/286. İbn Kesir: 10/5484. Tefsiri Kebir: 16/78.

Her baba şunu çok iyi bilmelidir ki; kıyamet gününde kişinin yakasına ilk yapışacak olan ailesi ve çocuklarıdır. O gün Allah’ın huzuruna çıktıkları zaman derler ki: “Ey Rabbimiz hakkımızı bu adamdan al! O bizim bilmediklerimizi bize öğretmedi. Bunun üzerine o kişiden onların intikamı alınır” İhya-i Ulum’id-Din: 2/ 93.   

Çocuklarına gerekli ilmi öğretmeyen, güzel ahlaklı ve terbiyeli yetiştirmeyen kişiler kıyamet günü en acı azaba çarptırılacaklardır. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kıyamet günü en acı azaba çocuklarını cahil bırakanlar çarptırılacaklardır” Ruhul Beyan. 9/167. İhya-i Ulum’id-Din: 2/93.

Baba evladına karşı dini görevini yaptıktan sonra evladın Allah’a isyanından sorumlu değildir. Allahü Teala her Müslüman’a hayırlı evlat nasip etsin, amin.                 

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

2 + 8 = ?

 
En Son Haberler
AnketTümü
Henüz anket eklenmemiş.
haber yazılımı: buki