Radyo TimeRadyo Time

Evladın anne-babasına karşı sorumlulukları

Bu makale 745 kere okunmuş.22 Aralık 2018, Cumartesi - 14:17

Her insan, kendini yaratan Rabbine ibadet etmekle ve yaratılmasına sebep olan anne-babasına da iyilik yapmakla sorumludur. Çünkü Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor:  

"Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne- babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti" İsra: 23.

"Allah’a ibadet edin. 0’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne- babaya da iyilik edin" Nisa: 36.

(Ya Muhammed) De ki: Gelin Rabbinizin size haram kıldıklarını okuyayım: Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne- babaya iyilik yapın. En’am:151.

Allah (cc) diğer ayeti kerimelerde, anne-babaya iyilik yapılmasını tavsiye ettikten sonra, özellikle anneye niçin iyilik yapılması gerektiğini şöyle bildiriyor:

"Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Bana anne-babanıza şükredin. Dönüş ancak banadır" Lokman:14.

"Biz insana, anne- babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle (karnında) taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır" Ahkaf: 15.

Çocuğunu zahmetle taşıyan, zahmetle doğuran ve zahmetle büyüten annenin hakkını ödemek kolay değildir. 

Adamın biri, annesini sırtına almış, Kâbe'yi tavaf yaptırırken Hz, Peygamberimize rastlamış, “Ya Rasulüllah! Bu hizmetimle annemin hakkını ödemiş olur muyum?” demiş. Hz. Peygamberimiz: “Hayır, sen onun karnında iken attığın bir tek tekmenin hakkını bile ödeyemezsin” demiş. İbn Kesir: 9/ 2722. İslam Ans: 1/201.   

Allahü Teala’nın en çok sevdiği amel namazdan sonra evladın anne-babaya yaptığı iyiliklerdir.

Abdullah İbn Mes’ud (ra) anlatıyor: “Ben Rasulüllah (sav)e Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir” diye sordum. Rasulüllah (sav): “Vaktinde kılınan namazdır” buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne- babaya iyilik etmektir buyurdu. Sahih-i Buhari: 13/5973. İbn Kesir: 6/2872.

Evladın anne- babasına yapması gereken iyilikler

1- İhsanda bulunmak
2- Hizmet etmek
3- İsteklerini yerine getirmek
4- Maddi durumuna göre onların nafakalarını temin etmek
5- Sert konuşmamak
6- Bağırıp çağırmamak. Tafsir-i Kebir: 8/30. Ruhul Beyan: 2/213.

Allahü Teala evladın anne-babaya karşı nasıl davranacağını ve onlar için nasıl dua edeceğini şöyle bildiriyor: “Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, (tasvip etmediğin bir sözleri ve hoşuna gitmeyen bir hareketleri olursa) kendilerine “öf” bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onları esirge, diye dua et” İsra: 23-24.   

Anne- baba Müslüman bile olmasalar, yine de onlara hürmet edilir ve iyilik yapılır.

Hz. Ebubekir’in kızı Esma anlatıyor: “Müşrik olan annem yanıma gelmişti, Hz, Peygamberimiz’e: Anneme iyilikte ve ihsanda bulunayım mı? dedim. Hz. Peygamberimiz: “Evet, annenle ilgilen, ona iltifat et ve ihsan da bulun" dedi. Tergıb ve Terhib: 5/126. Hadis Ans: 2/488. Ruhul Beyan: 9/21. Tefsir-i Kebir: 21/442. İbn Kesir: 14/7840.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Esma’ya bunu söyledikten sonra şu ayeti kerime indi: “Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik (yapmanızdan), onlara adalet (le muamele) etmenizden Allah sizi menetmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever" Mümtahine, 8  

Allahü Teala’ya isyan olan şeylerde anne- babaya itaat edilmez. 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi Bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme.” Ankebut: 8.

“Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi Bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme.” Lokman: 15.

Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: “Yaratana karşı gelme konusunda yaratıklara itaat edilmez" Ruhul Beyan: 6/254

Önder kabul edilen bir kişi veya herhangi bir cemaat idarecisi günah olan bir şeyin yapılmasını veya sevap olan bir şeyin yapılmamasını emrederse bu kişiye itaat edilmez. (Şeriatsız Tarikat Olmaz kitabıma bakınız)

Anne-babaya iyilik yapmanın faziletleri 

1- Anne- babaya iyilik en büyük sevaptır

Hz. Enes (/ra) anlatıyor: "Bir adam Rasulallah (sav)’e geldi. “Cihat etmek istiyorum fakat gücüm yetmiyor” dedi. Rasulallah (sav); “Annen veya baban yaşıyor mu? diye sordu. Adam “Annem yaşıyor” dedi. Rasulallah (sav) “Ona hizmet ederek Allah’ın rızasını kazan. Bunu yaparsan hem hac, hem umre ve hem de cihat etmiş olursun” buyurdu" Tergib: 5/113.

Câhime (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamberimize: “Ya Rasulallah savaşa gitmek istiyorum, size danışmaya geldim dedim”, Rasulüllah (sav), “Annen hayatta mı?” diye sordu, “Evet” dedim. Rasulallah (sav), “Ondan ayrılma, Çünkü cennet annenin ayağının altındadır” buyurdu. Hadis Ans: 2/485. Tergib: 5/114. Ruhul Beyan: 2/178. İbn Kesir: 9/4722.

2- Anne- babaya iyilik günahların affına sebep olur

Hz. Ömer’in oğlu anlatıyor: "Hz. Peygamberimize bir adam geldi. “Ben büyük bir günah işledim, benim için tövbe kapısı açık mı?” diye sordu. Hz. Peygamberimiz, “Annen sağ mı?” diye sordu. Adam “Hayır” dedi. Hz. Peygamberimiz: “Teyzen sağ mı?” diye sordu Adam, “Evet sağ” dedi. Hz. Peygamberimiz: “Öyle ise git ona iyilik yap (bu senin günahlarını affettirir)” dedi. Tergib: 5/128. Riyazü’s-Salihin: 2/203. Hadis Ans: 2/489.

İyiliklerin günahı affettireceğini Allahü Teala şöyle bildiriyor:

"İyilikler kötülükleri giderir" Hûd: 114.

"Sabret, çünkü Allah güzel iş yapanların ecrini zayi etmez" Hûd: 115. 

3- Anne- babaya iyilik duanın kabulüne sebep olur

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor; "Rasulallah (sav) şöyle buyurdular: "Sizden önce gelenlerden üç kişi çocuklarının geçimini sağlamak için yola çıktılar. 0 sırada yağmura tutuldular, bir mağaraya sığındılar, daha sonra bir kaya parçası düşüp mağaranın ağzını kapattı. Mağaranın ağzının açılması için biri şöyle dua etti; “Ya Rabbi bilirsin benim çok yaşlı annem- babam vardı, davarlarımdan süt sağar onlara içirirdim. Bir gün yanlarına geldiğimde uyumuşlardı, onlar uyanıncaya kadar yanlarında bekledim, uyanınca sütü onlara içirdim, bunu sırf senin rızanı kazanmak için yaptım. Eğer öyle ise şu kayayı buradan gider” dedi. Mağaranın ağzı biraz açıldı. (diğer arkadaşlarının duası ile de tamamen açıldı)" Sahih-i Buhari: 13/5976. Tergib: 5/125.

4- Anne- babaya iyilik, ömrü ve rızkı artırır

Enes Bin Malik anlatıyor: "Hz. Peygamberimiz şöyle buyurdular: “Ömrünün uzun olmasını, rızkının artmasını isteyen kimse anne- babasına iyilik etsin” Tergib: 5/116.

5- Anne-babaya iyilik cennete gitmeye sebep olur

Ebu Ümame (ra) anlatıyor: "Bir adam: “Ya Rasulallah! Anne-babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır” diye sordu. Rasulallah (sav): “Onlar senin ya cennetin ya da cehennemindir, (onlara iyilik yaparsan cennete gidersin, kötülük yaparsan da cehenneme gidersin) buyurdu" Tergib: 5/114. Hadis Ans: 17/471.

Anne-babaya isyan ve onları üzmek en büyük günahtır.

Ebubekir (ra) der ki: “Rasulallah (sav): “Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi?” buyurdu. Biz, “Evet haber ver ya Rasulüllah” dedik. Rasulüllah (sav): “Allah’a ortak koşmak, anne-babaya isyan ve eziyet etmek buyurdu" Sahih-i Buhari: 13/5980. Hadis Ans: 15/36 Tergib: 5/121. Tefsir-i Kebir: 8/30 İslam Ans: 1/261. 

Dünyada da, öbür alemde de mutlu olmak istiyorsan anne-babana karşı sorumluluğunu yerine getir ve onlara iyilik yap.     

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

9 + 8 = ?

 
En Son Haberler
AnketTümü
Henüz anket eklenmemiş.
haber yazılımı: buki