Radyo TimeRadyo Time

Kadınların kocalarına karşı sorumlulukları

Bu makale 784 kere okunmuş.17 Aralık 2018, Pazartesi - 11:59

 Erkeğin hanımına karşı sorumluluğu olduğu gibi kadınlarında kocalarına karşı sorumlulukları vardır. Kadın, Allah’ın emir ve yasaklarına uymada ve yaptığı iyi amellerden sevap almada erkekle eşit seviyededir. İslam Ans, 24/87. Ruhul Beyan: 2/149.  

 Allahü Teâlâ, kadın, erkek iyi amel işledikleri zaman, her ikisinin de amellerinin zayi olmayacağını ve yaptıkları amellerine karşılık cennete gideceklerini bildirip şöyle buyuruyor:  

 Ben, erkek veya kadın, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmem. Al’i İmran. 195.

 Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Tevbe. 71.

 Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel konaklar vaat etmiştir. Allah’ın rızası ise bunların hepsinden üstündür. Büyük kurtuluş da budur. Tevbe. 72.

 Hz, Peygamberimizin hanımları, Ya Rasulallah Allah Kuran da erkekleri zikrediyor, bizim zikredilecek hiç iyiliğimiz yok mu? Bizim ibadetlerimizin kabul edilmeyeceğinden korkuyoruz dediler. Bunun üzerine (kadınların erkeklerle beraber isimleri zikredilip aynı seviyede sevap alacaklarını bildiren) şu ayet indi. Hak Dini Kur’an dili: 6/525. İbn Kesir: 12/6536.

 Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı zikreden kadınlar; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab. 35.

 Kadın ve erkek Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta sorumlu olarak eşittirler. Ancak, İslam hukukunda aile reisliği, yetki ve sorumluluğu kocaya verilmiştir. Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor:

 Erkekler kadınlara hâkimdirler. Çünkü Allah, kimini (erkekleri güçleri, kuvvetleri ve cesaretleri ile) kiminden (kadınlardan) üstün kılmıştır. Nisa. 34.

Kadınların kocalarına karşı sorumlulukları

 Kadınlar kocalarına karşı, namuslarını ve ev eşyalarını korumakla sorumludurlar. Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor: 

 Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar (bakmaları haram olan erkeklere bakmasınlar) namus ve iffetlerini esirgesinler Nur. 31.

 İyi kadınlar (Allah’a ve kocalarına) itaat ederler ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (namusunu ve ev eşyalarını) kocasının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Nisa: 34. 

 Hz, Peygamberimiz de iyi kadınların kim olduğunu şöyle bildiriyor:

 Kendisine baktığın zaman sana huzur veren, emrettiğin zaman itaat eden, kendisinden uzak kaldığın zaman malını ve namusunu koruyan kadındır. Tefsir-i Kebir: 8/20. Ruhul Beyan: 2/550. İbn Kesir: 4/1680. Hadis Ans: 10/69.

 Kadınlar kocalarının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

 Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Amir gözetimi altındakilerden sorumludur. Evin erkeği, aile efradından sorumludur. Evin kadını da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Sahih-i Buhari: 11/5285. 12/5466. Riyazü’s-Salihin: 1/291.Tergib: 4/208. Ruhul Beyan: 9/167. 

 Kocasına itaat eden ve kocası kendinden razı olan kadın cennetliktir. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

 Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona cennetin kapıları açılır ve hangi kapısından dilersen oradan gir denir. İbn Kesir. 4/1680. İhya-i Ulum’id-Din. 2/156. Tergib. 4/214. Cem’ul- Fevait. 4/343. 

 Herhangi bir kadın, kocası kendinden razı olduğu halde ölürse cennete girer. Hadis Ans. 10/66. 

 Riyazü’s-Salihin: 1/292. Tergib. 4/213. İhya-i Ulum’id-Din: 2/155. Ruhul Beyan. 1/393. 2/210 İbn Kesir. 4/1680. 

 Hz. Peygamberimiz Hüseyn b. Muhsan’ın halasına; Kocana karşı hizmetine dikkat et. Çünkü senin cennete girmen de, cehenneme atılman da ona yapacağın hizmete bağlıdır buyurmuştur. Sünen-i Ebu Davud. 8/273. 

Kocasına nankörlük yapan kadın cehennemliktir

 Hz, Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Bana cehennem gösterildi, baktım ki, cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. Onlar kocalarına karşı nankörlük ederler. Birine bütün zaman iyilik etsen de sonra senden (hoşuna gitmeyen) bir şey görse, ben senden hiçbir hayır görmedim der. Sahih-i Buhari: 1/184.

Kocanın hanımında olan hakları

 İbn Abbas (ra) anlatıyor: Has’am kabilesinden bir kadın Hz. Peygamberimize: Ya Rasulallah! Kocanın karısı üzerindeki hakkı nedir? Ben Bakire bir kızım. Eğer o hakları yerine getirmeye gücüm yeterse evlenirim, yoksa evlenmem, dedi. Hz. Peygamberimiz:   

 Kocanın hanımındaki hakkı, bir deve üzerinde bile olsa kendisi ile cima etmek istediğinde kocasına karşı koymaması, kocasının izni olmadan nafile oruç tutmaması ve kocasının izni olmadan evden dışarı çıkmamasıdır,  İhya-i Ulum’id-Din: 2/157. Tergib. 4/225. 

 Kocası ile beraber olmaktan kaçınan kadın hakkında Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

Bir adam hanımını yatağına çağırdığında gelmez de bu yüzden kocası geceyi ona öfkeli olarak geçirirse, sabaha kadar melekler o kadına lanet ederler. Sahih-i Buhari. 11/5279. Sünen-i Ebu Davud. 8/273. Riyazü’s-Salihin: 3/293. Tergib. 4/227. Hadis Ans. 10/66. İbn Kesir. 4/1681.

 Kadın, eşi kendisine ihtiyaç duyup çağırdığında, yemek pişirmekle meşgul olsa dahi (onu bırakıp) kocasının yanına gelsin. Riyazü’s-Salihin. 1/292.

 Bir kadın kocasının hakkını ödemedikçe, Allah’ın hakkını ödeyemez. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

 Kadın kocasının bütün haklarını yerine getirmedikçe Allah’ın hakkını eda etmiş olmaz. Hadis Ans. 17/191. Tergib. 4/226.

 Kocasına itaat etme sorumluluğu olan kadın, kocası kendisine günah olan bir şeyin yapılmasını emrederse kadın bu konuda kocasına itaat etmez ve o günah olan şeyi yapmaz. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

 Allah’a isyan olan şeylerde kula itaat edilmez.  Sahih-i Buhari. 15/6994. Hadis Ans. 17/363. Riyazü’s-Salihin: 3/224. Ramuz. 2/887.  İslam Ans: 3/271. Ruhul Beyan. 9/33. İbn Kesir. 4/1746. kaynakları ile tasavvuf. 2/191.

 Allah herkese gönlüne göre eş nasip etsin.

 

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

8 + 6 = ?

 
En Son Haberler
AnketTümü
Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek'in çalışmalarını beğeniyor musunuz?
 
haber yazılımı: buki