İLETİŞİM « Alanya Televizyonu (ATV)

30 Haziran 2022 - 04:43
Radyo TimeRadyo Time

İLETİŞİM

ATV

 Alanya Televizyonu

  ATV Yönetim Kurulu Başkanı

 Servet Sipahioğlu

İzleyici Temsilcisi
Alev Sipahioğlu

Ana Kumanda-Montaj
Atila Şanlı 

Kurumsal İletişim

Adres:

Kütürüp Mevkii  ATV Binası Kat:3-4
Sugözü Mahallesi
Merkez / Alanya

Telefon:
0242 522 18 51 – 0242 522 51 53

Elektronik Posta:
[email protected]

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
alanyatelevizyonu.com.tr harici linklerin sorumluluğunu almaz.

 

Alanya Televizyonu, “Basın Ahlak Kurallarına” uymayı prensip kabul  ve taahhüt etmiştir.

Basın Şeref Divanı’nın görevi, Basın Ahlak Yasası’nı yürütmektir. Basın kuruluşlarınca imzalanan taahhütnamede bu görevin amacı şöyle belirtilmiştir: “Hürriyete liyakatin başta gelen şartının, hürriyet içinde kendi kendini kontrol edebilmek olduğuna inanan Türk basın müesseseleri, demokrasinin temel unsurlarından olan basın hürriyetinin topluma ve demokratik düzene en yararlı bir yolda işlemesini sağlamak için tespit ettikleri Ahlak Yasası’na ve bu yasayı yürütmekle görevli Basın Şeref Divanı’nın kararlarına uymayı taahhüt ederler.”

Basın Ahlak Yasası ilkeleri şu şekilde belirtilmiştir;

1 – Bir toplumsal kurum olan gazetecilik, bu mesleğin dışında kalan özel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez ve devletin çıkarlarına zarar verici bir şekilde kullanılamaz.

2 – Yazı, haber, fotoğraf vb. yapılacak yayınlarda şu kurallara uyulur:
a) Ahlaka aykırı yayında bulunulamaz.
b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef tutan yazılarda kötü kelimeler kullanılamaz, onur ve şereflerine karşı haksız yayın yapılamaz.
c)Toplumu ilgilendirmeyen hâllerde kişilerin özel yaşamları küçük düşürücü şekilde haber yapılamaz.
d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira ve suçlamada bulunulamaz.
e) Din istismar edilemez.

3 – Haberlerde ve olayların yorumunda gerçekleri saptırarak veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber yapılamaz, doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz.

4 – Gazetenin veya gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer verilemez.

5 – Haber başlıklarında, haberin ihtiva ettiği hususlar tahrif edilemez.

6 – Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler yayınlanamaz.

7 – Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini koruyacak ve kendine verilen sırlara saygı gösterecektir.

8 – Haber, yazı ve resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı ihlal edilmez.

9 – İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim ve yazıların; ilan veya reklam oldukları tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

10 – Yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap veya düzeltmeler, cevap veya düzeltmeye sebep olan yazının etkisini tamamıyla giderecek şekilde en kısa bir zamanda yayımlanır.

reklam
reklam
albimo-bilal
reklam
Translate »